bmw lifestyle, oriental plaza

when

2008

where

beijing, prc

APIDA Gold Award
APIDA Gold Award
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

role

interior design architect